-۱۰%
بستن

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره ۱۰ جلدی)

تومان۳۱۸,۰۰۰
مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره ده جلدی) ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ویراستار: مرتضی طباطبایی طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی صفحه آرایی: یوسف بهرخ نوبت و سال انتشار: نخست، بهار ۱۳۹۸ شمارگان: ۵۰۰ دوره شابک دوره: ۹- ۶۸ – ۷۸۶۷ – ۹۶۴ – ۹۷۸
-۲۵%
بستن

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره ۵ جلدی)

تومان۲۴۵,۰۰۰

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره ۵ جلدی)

جلد اول: فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی

جلد دوم: فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی

جلد سوم: کاربردی‌سازی علوم انسانی اسلامی

جلد چهارم: نقد علوم انسانی متداول

جلد پنجم: رویکردهای رایج به علوم انسانی اسلامی در جهان اسلام، مدیریت تحول علوم انسانی، نظریه‌های ممتاز در علوم انسانی اسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر اختصاصی مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) نوبت و سال انتشار: نخست، بهار ۱۳۹۴ شمارگان: ۵۰۰ دوره
-۲۵%
بستن

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره ۷ جلدی)

تومان۲۷۹,۰۰۰
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره ۷ جلدی) جلد اول: کمیسیون های تخصصی فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی و مدیریت تحول در علوم انسانی جلد دوم: کمیسیون های تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی- و فقه و حقوق اسلامی جلد سوم: کمیسیون  تخصصی روانشناسی اسلامی جلد چهارم: کمیسیون  تخصصی جامعه شناسی اسلامی جلد پنجم: کمیسیون  تخصصی علوم سیاسی و اقتصاد اسلامی جلد ششم: کمیسیون  تخصصی مدیریت اسلامی جلد هفتم: کمیسیون هنر و معماری اسلامی ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر اختصاصی مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) نوبت و سال انتشار: نخست، پاییز ۱۳۹۴ شمارگان: ۵۰۰ دوره
-۲۵%
بستن

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره ۶ جلدی)

تومان۲۳۵,۰۰۰
مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره ۶ جلدی) جلد اول: کمیسیون فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی و مدیریت تحول علوم انسانی جلد دوم :کمیسیون تخصصی روان شناسی اسلامی جلد سوم :کمیسیون تخصصی ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی جلد چهارم : کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی و علوم سیاسی جلدپنجم : کمیسیون اقتصاد و مدیریت  جلدششم :کمیسیون فقه و حقوق اسلامی ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر اختصاصی مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) نوبت و سال انتشار: نخست، پاییز ۱۳۹۶ شمارگان: ۵۰۰ دوره  

مجموعه مقالات دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (دوره ۴ جلدی)

تومان۱۸۴,۰۰۰
مجموعه مقالات همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (دوره ۴ جلدی) نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) نوبت چاپ: چاپ اول سال نشر:۱۳۹۴ طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی شمارگان: ۷۰۰ دوره شابک دوره:isbn:978-964-7867-41-2 جلد اول: کمیسیون تخصصی مبانی و روش جلد دوم: کمیسیون تخصصی عدالت و پیشرفت جلد سوم: کمیسیون تخصصی «عدالت و فرهنگ» و «عدالت و اجتماع» جلد چهارم: کمیسیون تخصصی «عدالت و سیاست» و «عدالت و اقتصاد»
-۲۵%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (دوره ۶ جلدی)

تومان۳۱۳,۰۰۰
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (دوره ۶ جلدی) تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول ۱۳۹۲   جلد اول کمیسیون تخصصی مفهوم و ماهیت جلددوم کمیسیون تخصصی پیشینه و نقد جلد سوم کمیسیون تخصصی مبانی و روش جلد چهارم کمیسیون تخصصی راهبردها جلد پنجم کمیسیون تخصصی ابعاد و شاخص ها جلدششم کمیسیون تخصصی مطالعات کاربردی  

مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی (دوره ۵ جلدی)

تومان۱۷۶,۰۰۰

مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی (دوره ۵ جلدی)

نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی
ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه
طراح جلد: سید ایمان نوری نجفی
نوبت چاپ و سال نشر: نخست، زمستان۱۳۹۶

جلد اول: ماهیت، مبانی و مؤلفه های تمدن نوین اسلامی

جلد دوم:تاریخچه، عوامل و الزامات تکوین نوین اسلامی

جلد سوم: ظرفیتهای موجود برای تمدن سازی نوین اسلامی

جلد چهارم: مطالعات تمدنی و علوم مرتبط با تمدن نوین اسلامی

جلد پنجم: مطالعات آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی

-۱۰%
بستن

مجموعه مقالات دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی (دوره ۵ جلدی)

تومان۱۴۲,۰۰۰
مجموعه مقالات دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی (دوره ۵ جلدی) نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه نوبت چاپ و سال نشر: نخست، پاییز ۱۳۹۷ جلد اول: سیر تکوین تمدن نوین اسلامی جلد دوم: مبانی نظری تمدن نوین اسلامی جلد سوم: چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی جلد چهارم: ظرفیت‌های موجود برای تمدن‌سازی نوین اسلامی جلد پنجم: آینده‌پژوهی

سبک زندگی اسلامی ایرانی

تومان۲۳,۰۰۰
سبک زندگی اسلامی ایرانی نویسنده: احمدحسین شریفی به سفارش مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا ناشر: انتشارات آفتاب توسعه چاپ سوم پاییز ۱۳۹۴ طراحی جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ شمارگان: ۳۰۰۰ جلد شابک: ۶- ۳۰ - ۷۸۶۷ - ۹۶۴ - ISBN 978 تمامی حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است.
-۲۵%
بستن

منشور فرهنگی انقلاب اسلامی به ضمیمه تبیین مفاهیم اساسی

تومان۲۱,۰۰۰
منشور فرهنگی انقلاب اسلامی به ضمیمه تبیین مفاهیم اساسی به اهتمام علی ذوعلم به سفارش مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا ناشر: انتشارات آفتاب توسعه )ناشر اختصاصی آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا( اجراء: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ویراست اول، تابستان ۱۳۹۵ طراحی جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ شمارگان: ۲۰۰۰ جلد شابک: ۴- ۴۷ - ۷۸۶۷ - ۹۶۴ - ۹۷۸ تمامی حقوق چاپ و نشر برای سفارش دهنده محفوظ است.
-۲۸%
بستن

مهار قدرت در مردم سالاری دینی (براساس دیدگاه امام خمینی ره و قانون اساسی)

تومان۱۸,۰۰۰
مهار قدرت در مردم سالاری دینی (براساس دیدگاه امام خمینی ره و قانون اساسی) مؤلف: پرویز امینی ناشر: مرکز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه به سفارش: مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی طراح جلد : سید ایمان نوری نجفی چاپ اول :۱۳۸۸ شمارگان :۳۰۰۰ نسخه
-۲۶%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد ششم

تومان۳۹,۰۰۰
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلدششم کمیسیون تخصصی مطالعات کاربردی تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول