نقد سند آموزش ۲۰۳۰ از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

تومان۵۰,۰۰۰

نقد سند آموزش ۲۰۳۰ از منظر تعلیم و تربیت اسلامی
نویسندگان: جمعی از شرکت کنندگان در نشست
ویراستار: هادی عرب
طراحی جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ
چاپ اول: تابستان ۱۳۹۷
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
شابک: ISBN 978-964-7867-62-7

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 146 گرم