مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد اول

تومان۱۵,۰۰۰

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد اول

کمیسیون تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)
نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
ویراستار: مرتضی طباطبایی
طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی
صفحه آرایی: یوسف بهرخ
نوبت و سال انتشار: نخست، بهار 1398
شمارگان: 500 دوره
شابک دوره: 9- 68 – 7867 – 964 – 978
شابک: 2- 70 – 7867 – 964 – 978

 

موجود

توضیحات

مقالات منتشرشده در این جلد از کتاب:

  • نقش سواد فرهنگی در تحول علوم انسانی اسلامی / محسن فرمهینی فراهانی
  • تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه های اسلامی / نیکو دیالمه، مرضیه دهقانی، سکینه خوش صفت (نویسنده مسئول)
  • تبیین و تحلیل رویکردهای بومی سازی برنامه درسی علوم انسانی دانشگاهی با نگاه تعلیم و تربیت ایرانی- اسلامی / یداله اسفندیاری، سولماز نورآبادی
  • چالش های فراروی تربیت اسلامی در مواجهه با فضای مجازی / اکبر رهنما
  • نظریه عقل عاطفی در آموزه های اهل بیت و کارکردهای روانشناختی تربیتی آن / علی نقی فقیهی

توضیحات تکمیلی

وزن 210 گرم