مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد نهم

تومان۴۹,۰۰۰

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد نهم

کمیسیون تخصصی فقه و حقوق اسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)
نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
ویراستار: مرتضی طباطبایی
طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی
صفحه آرایی: یوسف بهرخ
نوبت و سال انتشار: نخست، بهار 1398
شمارگان: 500 دوره
شابک دوره: 9- 68 – 7867 – 964 – 978
شابک: 8- 78 – 7867 – 964 – 978

موجود

توضیحات

مقالات منتشرشده در این جلد از کتاب:

 • احمد احسانیفرممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی 
 • حسین جاور،حسینهوشمندفیرروزآبادی/نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد 
 • عبدالله رجبی/گفتار در روش‌شناسی مطالعات حقوقی در حقوق ایران
 • محمد طادی،رضا جلالی/بررسی مقایسه‌ای مبانی حقوق بشر اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر
 • فرج‌الله هدایت‌نیا/طرّاحی نظام جامع حمایت خانواده
 • محمود شفیعی/بررسی نتایج کم‎رنگ شدن نقش مادری ‎در قوانین داخلی و بین‎المللی با عنایت به حقوق مادران در آیات قرآن
 • سیدمحمدهادی قبولی درافشان؛مصطفی بختیاروند، حجت کرمی/محدودیت زمینۀ استفاده در قراردادهای مجوز بهره‌برداری حق اختراع در حقوق اتحادیه اروپایی، امریکا، ایران و فقه امامی
 • سیدمحمدمهدی غمامی/الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی جمهوری اسلامی ایران
 • محمدحسین اخوان طبسی،روح‌الله داوری/کاربرد روش معناشناسی در علوم انسانی قرآن‌بنیان؛ مطالعه موردی: مفهوم «قسط» در قرآن کریم  
 • ایمان سهرابی/جایگاه حقوق طبیعی در اندیشه حقوق شیعی
 • اکبر طلا بکی طرقی، محمد صالح عطار/الزامات و راهکارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (در پرتو قانون اساسی، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه‏ی پاریس و رویه‏ی کشورها)
 • ایمان سهرابی /تطبیق آراء جان فینیس و مرتضی مطهری در زمینه حقوق طبیعی
 • ابوالحسن حسنی/ماهیت سیاست‎های شرعی و اصول استنباط آنها از ادله شرعی
 • محمد جاوید/مسئولیت حقوقی دولت و رویکرد دین در پزشکی بازساختی
 • عبدالحکیم سلیمی/اصول حقوق بشردوستانه در اسلام با نگاهی به حقوق بین‌الملل
 • سیدمحمدهادی قبولی درافشان، مصطفی بختیارونداستقلال ضمانت‌نامه‌های بانکی در حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق ایران و فقه امامیه (عبور از تبعیت به سوی استقلال)
 • علی‌ اکبر جعفری ندوشن/حق بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و امکان‌سنجی آن در فقه امامیه
 • حواعرب انصاری/ادله ‎اثبات نسب و اثبات آن به وسیله آزمایش ژنتیک

توضیحات تکمیلی

وزن 613 گرم