مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد هفتم

تومان۴۵,۰۰۰

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد هفتم

کمیسیون تخصصی روان شناسی اسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)
نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
ویراستار: مرتضی طباطبایی
طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی
صفحه آرایی: یوسف بهرخ
نوبت و سال انتشار: نخست، بهار 1398
شمارگان: 500 دوره
شابک دوره: 9- 68 – 7867 – 964 – 978
شابک: 4- 76 – 7867 – 964 – 978

موجود

توضیحات

مقالات منتشرشده در این جلد از کتاب:

 • مبین صالحی ، عباس پسندیده ، مسعود جان‌ بزرگی ،سیدکاظم رسول‌ زاده طباطبائی/مدل امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی پروتکل درمانی بر اساس آن
 • حمید مهدی‌زادهبازتبیین سبک زندگی در گستره روان‎شناسی، جامعه‌شناسی و اسلام
 • رحیم ناروئی نصرتی/تبیین ارتباط نفس و بدن بر اساس منابع اسلامی (با تأکید بر نظر ملاصدرا) بیان رویکردها و تحلیل روان‎شناختی
 • احمد تمسکی، محمود اصفهانیان/ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اولیه سلامت هیجانی بر اساس منابع اسلامی
 • مهدی شریفی رنانی، محمدرضا احمدی/رابطه سبک زندگی با شادمانی و افسردگی در زنان خانه دارد اصفهان
 • امین رحتمی، جواد مصلحی ، محمد فرهوش ،حسین رضاییان بیلوندی ، محمد سعید نصر اصفهانی/ نقش عوامل شخصیتی و جنسیت در رابطه بین جهت‌گیری دینی و رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان شهر قم
 • مسعود نورعلی‌زاده میانجی، احد فرامرز قراملکی، عباس پسندیده، حسین خنیفر/اصول و معیارهای اعتبارشناختی فهم علمی از متون اسلامی در علوم انسانی
 • سعید سالاری مقدم،محمدرضا احمدی، علیرضا رنجبر، محمدسعید نصر اصفهانیرابطه نگرش دینی، مهارت‎های ارتباط بین‌فردی با تاب‌آوری در سربازان
 • حمید مهدی‌زاده، جعفر بوالهری، محمدرضا فلسفی‌نژاد/بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی
 • محمد شمس/تحلیل هویت نوجوانی با توجه به دین‌داری، سبک‌های دل‎بستگی و عوامل شخصیتی
 • احمد عرفانی، محمد فرهوش، امین رحمتی/ نقش واسطه‌گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خود مهارگری
 • جواد مصلحی، امین رحمتی،حسین رضائیان بیلُندینقش همانندی/ ناهمانندی ویژگی شخصیتی درون‌گرایی/ برون‌گرایی و پایبندی مذهبی زوجین در پیش‌بینی رضایت زناشویی
 • حمید مهدی‌زاده، حسن تقیان،مسعود آذربایجانی /اعتباریابی و رواسازی آزمون جهت‌گیری مذهبی در دانش‌آموزان دبیرستانی
 • سوسن علیزاده فرد/بررسی الگوی تحلیل مسیر ابعاد دین‎داری و سلامت روانی
 • محمود اصفهانیان،احمدرضا فامیل ‌دردشتی /بررسی فقهی – روان‎شناختی توصیه به زدن زنان در قرآن کریم 

توضیحات تکمیلی

وزن 568 گرم