مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

تومان۳۰,۰۰۰

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)
نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
ویراستار: مرتضی طباطبایی
طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی
صفحه آرایی: یوسف بهرخ
نوبت و سال انتشار: نخست، بهار 1398
شمارگان: 500 دوره
شابک دوره: 9- 68 – 7867 – 964 – 978
شابک: 3- 73 – 7867 – 964 – 978

موجود

توضیحات

مقالات منتشرشده در این جلد از کتاب:

دو رویکرد متفاوت به قیام برای خدا در سیاست (با تأکید بر سوره سبأ)/ سید محمود طیب حسینی، محمد شجاعیان

نسبت فلسفه سیاسی و صنعت در تمدن اسلامی/ مهدی طاهری

تبیین مفهوم و مؤلفه های شهروندی در فلسفه سیاسی ارسطو و فارابی/ محمدحسین خلوصی

نخبگان شیعه و قاعده نفی سبیل در انقلاب مشروطه (تلقی های مختلف از قاعده نفی سبیل از دیدگاه فقهای عصر مشروطه)/ حجت الله علیمحمدی، محمدرضا طاهری، محمد شجاعیان

فرایند تربیت سیاسی در نظام اسلامی/ محمدحسین خلوصی

نقش آموزه های فقهی در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران/ نجف لکزایی، محمدعلی همدانی

شاخص های فرهنگ سیاسی مطلوب در اسلام/ محمدجواد نوروزی، سیدعزت الله احمدی

نسبت سنجی میان حق و عدالت سیاسی با تأکید بر قرآن کریم/ سید کاظم سیدباقری

انسانشناسی عدالت؛ بررسی تطبیقی آرای آیت الله جوادی آملی و جان رالز/ محمدرضا طاهری

هستی شناسی عدالت؛ بررسی تطبیقی آرای آیت الله جوادی آملی و جان رالز/ محمدرضا طاهری

توضیحات تکمیلی

وزن 403 گرم