مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم

تومان۱۹,۰۰۰

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا)
نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

کمیسیون تخصصی فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی
ویراستار: مرتضی طباطبایی
طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی
صفحهآرایی: یوسف بهرخ
نوبت و سال انتشار: نخست، بهار 1398
شمارگان: 500 دوره
شابک دوره: 9- 68 – 7867 – 964 – 978
شابک: 9- 71 – 7867 – 964 – 978

موجود

توضیحات

مقالات منتشرشده در این جلد از کتاب:

  • بررسی و تحلیل نظریه فلسفه های مضاف به مثابه رویکردی روش شناختی در تحول علوم انسانی/ محمدرضا خاکی قراملکی
  • تولید مفاهیم پایه: گامی اساسی برای تأسیس روانشناسی اسلامی / سید محمدرضا تقوی
  • نقد هستی شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه بر مبانی نوصدراییان/ علی جعفری، حسن عبدی
  • بررسی خصوصیات متمایزکننده علم اسلامی از علم غربی و تأثیر آن بر ساختار نظریات علمی/ حسن شیخ العراقین زاده، سیدمهدی رضوی
  • نظریه شبکه مسائل؛ گام اول مدل تحول در علوم انسانی از منظر روش شناسی/ ایمان کاظمی مقدم
  • بررسی رویکردهای پنجگانه در مواجهه با علم/ رضا غلامی

توضیحات تکمیلی

وزن 257 گرم