تخفیف!

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره 5 جلدی)

تومان۴۵۵,۰۰۰

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره 5 جلدی)

جلد اول: فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی

جلد دوم: فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی

جلد سوم: کاربردی‌سازی علوم انسانی اسلامی

جلد چهارم: نقد علوم انسانی متداول

جلد پنجم: رویکردهای رایج به علوم انسانی اسلامی در جهان اسلام، مدیریت تحول علوم انسانی، نظریه‌های ممتاز در علوم انسانی اسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر اختصاصی مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت و سال انتشار: نخست، بهار 1394

شمارگان: 500 دوره

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 4229 گرم