تخفیف!

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد سوم

قیمت اصلی تومان۶۴,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴۸,۰۰۰ است.

جلد سوم: کاربردی‌سازی علوم انسانی اسلامی

*دکتر فریبرز باقری/ نقش مفهوم «غایتمندی» در تعیین ملاک «نابهنجاری» در روانشناسی مبتنی بر نگرش ماده گرایی و بر مبنای رویکرد اسلامی به انسان و هستی

*مسعود دَرودی و دکتر سید صدرالدین موسوی/ مطالعات پسااستعماری : عرصه­ای برای علوم انسانی بومی

*علی افسری/ اسلام و سرمایه اجتماعی

*محمد جواد ایمانی خوشخو / شک سه گانه (مسیر تمدن سازی، موانع آن و چگونگی آینده)

*الهه ایمانی و دکتر محمدجواد مهدوی نژاد/ مقایسه تطبیقی نظریه­ های شاخص در تعریف چیستی هنر اسلامی

*دکتر منیجه بحرینی زاده و احمد اله یاری بوزنجانی/ بازاریابی با رویکردی اسلامی: بازنگری تئوری آمیخته بازاریابی

*دکتر عباس چهاردولی/کاربستی عملیاتی در کاربردیسازی علوم انسانی اسلامی «ارائه الگوی مهندسی فرهنگی راهبردی با رو کردی سیستمی برمبنای اندیشه های راهبردی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

*مسعود حراقی و دکتر منیجه بحرینی زاده/ بررسی اخلاقیات بازاریابی با رویکرد اسلامی

*فهیمه دهقانی و دکتر محمدجواد مهدوی‪نژاد و بهار برومند/ جایگاه «رویکرد اسلامی» به معماری در ایران معاصر(۱۳۸۹ – ۱۳۷۰)

*محمد رمضانی و دکتر سید محمد رضا تقوی/ اخبات، معیار زیربنایی در سنجش ایمان: مطالعۀ مقدماتی

*دکتر سید سعید زاهد/ مبانی روانشناختی و جامعه شناختی معروف و منکر با استناد به مفاهیم قرآنی (طرحی نو در جهت تولید علوم انسانی مبتنی بر معارف اسلامی)

*احسان سلطانی فر/ از پاردایم(الگوواره) تا پراگما(عمل): نوعی نگاه به الزامات فلسفی و مدیریتی طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

*احسان سلطانی فر/ پارادایم(الگو واره) مدیریت متعالیه: رهیافتی از حکمت صدرا برای طرح یک الگوی مدیریت اسلامی-ایرانی

*جاوید شورچی گلنگدری و دکتر محمود حقانی و دکتر پریوش جعفری و محمد نیرو/ تدوین یکصد مؤلفهی مدیریت آموزشی بر اساس آموزه‌های اسلامی

*دکتر زاهد غفاری هشجین و هاجر صادقیان/ لزوم توجه به حوزه های دارای مزیت نسبی در تولید و آموزش علوم انسانی اسلامی  با تاکید بر حوزه مطالعات انقلاب اسلامی

*دکتر شهاب قهرمانی/ روش تحقیق در آثار جغرافیدانان جهان اسلام و پارادایم های جغرافیایی

*معصومه مقیمی فیروزآباد و عباس عباس پور/ لزوم تحول در علوم انسانی در حوزه ی مدیریت راهبردی از منظر اسلام

*عزیز نجف پور و فاطمه گیتی پسند/ انگاره­های راهبردی برای نظام جمهوری اسلامی جهت نیل به سمت “علم دینی” براساس الگویِ «تعمیق شناخت و نقد علم و گفتگوی روشمند علم و دین»

*دکتر محمد نقی زاده/ تبیین جایگاه علوم انسانیِ اسلامی در ترسیم فضای شهری متناسب با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 842 گرم