تخفیف!

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد ششم

تومان۳۹,۰۰۰

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
جلدششم کمیسیون تخصصی مطالعات کاربردی
تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش
ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ
ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو
نوبت و سال انتشار: اول

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 643 گرم