مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد دوم

تومان۳۴,۵۰۰

مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی
جلد دوم:
تاریخچه، عوامل و الزامات تکوین نوین اسلامی
نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی
ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه
طراح جلد: سید ایمان نوری نجفی
نوبت چاپ و سال نشر: نخست، زمستان1396

جلد دوم:
تاریخچه، عوامل و الزامات تکوین نوین اسلامی
نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی
ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه
طراح جلد: سید ایمان نوری نجفی
نوبت چاپ و سال نشر: نخست، زمستان1396

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 453 گرم