تخفیف!

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد ششم

تومان۵۱,۰۰۰

جلدششم :کمیسیون فقه و حقوق اسلامی

*ابوالحسن حسنی/انسان شناسی فقهی

*سید محمود میرخلیلی/انسان از منظر سیاست جنایی اسلام و مکاتب جرم شناسی

*سیدابراهیم حسینی/شاخصه های کرامت انسانی در نظام اسلامی

*مهدی معلی/روش شناسی حل مسائل اخلاق زیستی در نظام فقهی ـ حقوقی اسلام

*محسن ملک افضلی اردکانی/حفظ نظام، مقصد اساسی شریعت در فقه و قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام

*عبدالکریم بهجت پور، حامد معرفت/تحلیلی بر سیر نزولی آیات الاحکام

*مسعود فیاضی/بررسی تطبیقی مبانی الاهیاتی هرمنوتیک روشی و اصول فقه

*ابوالقاسم علیدوست، سیدمرتضی حسینی کمال آبادی/روش شناسی کشف قلمرو سنت

*هاله حسینی اکبرنژاد، حوریه حسینی اکبرنژاد/بررسی تحلیلی ـ انتقادی جریان های زنان در غرب

*هادی حاج زاده، حامد کرمی، حمیدرضا یغمائی/جایگاه امنیت نظام سیاسی در فقه امامیه با تأکید بر مرجع امنیت

*اکبر طلابکی، فیروز اصلانی/بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر

*حسینعلی بای/منابع مالی حکومت اسلامی (انفال

*ابوالقاسم علیدوست/مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت

*احمد احسانی فر/ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته ای در شرایط مقابله به مثل

*فرج الله هدایت نیا/تسهیل طلاق یا طلاق زدایی در حقوق خانواده ایران

*عبدالحکیم سلیمی/اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل

*محمدسالم محسنی/نقد و بررسی ویژگی های حقوق بشر

*حسین هوشمندفیروزآبادی/قاعده مقابله به مثل در قرآن

*علی مراد حیدری/بررسی فقهی حقوقی مباهته رسانه ای

*عبدالعلی توجهی، حسـام ابراهیم وند/بررسی فقهی مجازات حبس به مثابه «آخرین حربه»

*مسعود صادقی/واکاوی و نقد مقدمۀ رسالۀ «یک کلمه»

*سید محمدهادی ساعی، فتح الله عطاردی/شروط تحمیلی در قرارداد مصرف در حقوق ایران و مصر

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 868 گرم