تخفیف!

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

قیمت اصلی تومان۳۸,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۸,۰۰۰ است.

جلد چهارم : کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی و علوم سیاسی

بخش اول، تعلیم و تربیت اسلامی

*علی همت بناری/رابطۀ دین و تربیت

*ولی الله نقی پورفرد/درآمدی بر نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت اسلامی در تأمین منابع انسانی

*محمدحسن حسنی شلمانی/ مؤلفه های مشارکت حوزۀ علمیه و آموزش وپرورش به منظور بسترسازی در توسعۀ علوم انسانی اسلامی

بخش دوم: علوم سیاسی

*محمدحسین خلوصی/شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی

*هادی معصومی زارع/محبت به مثابه بنیاد امنیت، بررسی جایگاه محبت در ساختار امنیتی نظام ولایی

*هادی معصومی زارع/چالش امنیتی فرقه گرایی در نظام ولایی

*حسین علی رمضانی، مهدی ناظمی اردکانی، حمید خسروی /بازمهندسی فرهنگی نظام سیاسی با رویکرد اسلامی

*سیدمهدی ساداتی نژاد/ بررسی تطبیقی گفتمان سیاست اسلامی و غربی با تأکید بر مبانی معرفتی و هنجاری

*محمدعلی همدانی/ مبانی فقهی رابطه با امریکا با محوریت اندیشۀ امام خمینی (رحمت الله علیه)

*هادی شجـــاعی/منافع انسانی؛ رویکرد اسلامی به مفهوم منافع در صورت بندی سیاست خارجی

*رضا سیمبر /مبنای انسانی صلح در نظریه پردازی اسلامی روابط بین الملل

*علیرضا کوهکن/مقایسۀ مفاهیم کلیدی نظریۀ انتقادی و نظریۀ اسلامی روابط بین الملل معطوف به مسئلۀ صلح بین المللی

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 496 گرم