تخفیف!

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره 7 جلدی)

قیمت اصلی تومان۷۴۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵۱۸,۰۰۰ است.

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره 7 جلدی)

جلد اول: کمیسیون های تخصصی فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی و مدیریت تحول در علوم انسانی

جلد دوم: کمیسیون های تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی- و فقه و حقوق اسلامی

جلد سوم: کمیسیون  تخصصی روانشناسی اسلامی

جلد چهارم: کمیسیون  تخصصی جامعه شناسی اسلامی

جلد پنجم: کمیسیون  تخصصی علوم سیاسی و اقتصاد اسلامی

جلد ششم: کمیسیون  تخصصی مدیریت اسلامی

جلد هفتم: کمیسیون هنر و معماری اسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر اختصاصی مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت و سال انتشار: نخست، پاییز 1394

شمارگان: 500 دوره

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 4640 گرم