تخفیف!

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

قیمت اصلی تومان۳۵,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۶,۰۰۰ است.

جلد چهارم: کمیسیون  تخصصی جامعه شناسی اسلامی

*سید سعید زاهد/آزادی در جامعه اسلامی

*فریبا شایگان/تهدیدات امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

*حسین بستان (نجفی)/جنسیت در خانواده از دیدگاه جامعه شناسی اسلامی

*شهلا باقری، رضــا نظریان/رهاورد جامعه شناس مسلمان در تنقیح دوگانه ساختار و عاملیت(بررسی موردی سه نظریه)

*شهلا باقری، رضــا نظریان/مقایسه رئالیسم اسلامی و رئالیسم انتقادی ازمنظر جامعه شناختی

*سید علی اکبر عظیمی/کندوکاوی در چهارچوب نظریه جهانی شدن اسلامی و ضرورت بحث از آینده پژوهی اسلامی

*سارا طالبی/مدل قرآنی انتقال پیام در بستر هدایت: به سـوی نظریـه اسلامـی دانش ارتبـاطات

*حسین علی رمضـانی/آینده جامعه بشری (بت پرستی نوین انسان

*محمد آقابیگی کلاکی/چرایی فقدان تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه های علمیه (طرح آرا و اندیشه های حوزوی در باب تأسیس جامعه دینی و موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی)

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 452 گرم