فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۲۶ و ۲۷)

تومان۳۰,۰۰۰

فهرست مطالب این شماره از نشریه از این قرار است:

پرونده: طرح یک دیدگاه: ابن خلدون متفکری اشعــری

 • چرا باید ابن‌خلدون را در چارچوب تحولات فکری جهان اسلام خواند؟ علوم اجتماعی اسلامی ـ ایرانی و ابن‌خلدون/ دکتر محمدرضا قائمی‌نیک |۱۰|
 • چرا باید ابن‌خلدون را اشعری خواند؟/ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حمید پارسانیا|۱۲|
 • دشواری‌های نظری خوانش تجددی سیدجواد طباطبایی از ابن‌خلدون / دکتر محسن صبوریان |۲۶|
 • نقد و بررسی تفسیر جامعه‌شناختی از کتاب مقدمه ابن‌خلدون / دکتر علی‌رضا مؤمن آرانی|۳۱|
 • نقد و بررسی دیدگاه طه‌ حسین درباره ابن‌خلدون/ دکتر رضا تسلیمی طهرانی |۴۰|
 • نقد برداشت یونانی از ابن‌خلدون/ دکتر محمدرضا قائمی نیک|۴۴|
 • خوانش محمد عابد جابری از ابن‌خلدون/ دکتر میکائیل حسین زاده|۵۰|
 • نقـد دیـدگاه ارویـن روزنتـال درباره مقدمه ابن‌خلدون/ دکتر محمدعلی هرمزی زاده|۵۵|
 • معرفی روایت‌هایی از مقدمه ابن‌خلدون|۶۲|
 • تبیین جامعه‌شناختی نظام خلافت(روش‌شناسی انتقادی نظریه ابن‌خلدون)/حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم عباس‌پور|۷۵|
 • از تاریخ تحقق‌یافته ابن‌خلدون تا تاریخ در حال تحقق استاد مطهری/ گفت‌وگو با دکتر موسی نجفی |۸۳|
 • ابن‌خلدون و نظریه دولت- تمدن /گفت‌وگو با دکتر غلامرضا جمشیدیها |۹۵|
 • ضرورت گذر از دستگاه نظری ابن خلدون/ گفت‌وگو با دکتر تقی آزاد ارمکی |۱۰۳|
 • ابن‌خلدون: اندیشمند اسلامی یا سکولار؟/دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی |۱۱۴|
 • نسبـت ابـن‌خلـدون و ایـران امـروز/ گفت‌وگو با دکتر رحیم محمدی |۱۱۹|
 • ‌ابن‌خلدون و علوم اجتماعی / مریم منصوری |۱۲۶|

پرونده: مـــــا و غـــــــرب

 • مواجهات روشن فکرانه با غرب/ دکتر محمدمهدی حیدری |۱۳۵|
 • تلاش برای احیای تمدن اسلامی / گفت وگو با دکتر سید حسین نصر |۱۳۹|
 • گفتمان غربی و گفتمان های بدیل در آسیا/ فرید العطاس |۱۴۹|
 • غرب و شرق در بازی فرهنگ / گفت وگو با دکترناصر فکوهی |۱۵۷|
 • آسیب‌شناسی مواجهه با اندیشه‌‌‌‌‌‌‌های فلسفی غرب در حوزه‌‌‌‌‌‌‌های علمیه / حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیر آقاجانلو |۱۶۲|
 • اکثریت روحانیون در جریان دوم هستند! / گفت وگو با مهدی مشکی |۱۷۳|
 • انتقــام متقــابل / پنکاج میشرا |۱۸۰|
 • رویارویی فکری اندیشمندان ایرانی در مصاف با تجدد|۱۸۸|

پرونده: الگویی برای تدوین الگوی پیشرفت

 • پیشرفت به مثابه یک پرسش / حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی نامخواه |۲۰۴|
 • جنس گزاره‌های سند الگوی پیشرفت چه باید باشد؟ (یادداشتی ناظر بر سند منتشرشده از الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت)/حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحمید واسطی |۲۰۶|
 • الگوی پایه اسلامی ـ ایرانی پیشرفت؛ آنچه هست، آنچه باید / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضا غلامی |۲۱۱|
 • عالَم توسعه تجددی و عالَم پیشرفت دینی / دکتر مهدی جمشیدی |۲۱۴|
 • یک بار دیگر «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» / دکتر عطاءالله رفیعی آتانی |۲۲۱|
 • در باب الزامات سند الگوی پیشرفت / علی‌اصغر پورعزت، فاطمه فتحی، امین معینیان |۲۲۴|
 • الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در مسیر اصلاح و تکمیل / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند |۲۳۲|
 • نگارش اسناد رقیب؛ سازوکاری برای جلب مشارکت حداکثری نخبگان / دکتر عادل پیغامی |۲۴۰|
 • برخی چالش‌های اساسی سند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی الهی |۲۴۴|
 • نقد و بررسی واژگانی سند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت؛ چند پیشنهاد برای اصلاح واژگانی سند / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمد رهدار |۲۴۸|
 • الگوی پیشرفت؛ الگویی از جنس رسیدن و نه از جنس نوشتن / نقد سند الگوی پایه اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در گفت‌وگو با دکتر پرویز امینی |۲۵۳|

پرونده: مناسبات فلسفه علم و فلسفه اسلامی

 • رد پای واقع‌‌‌گرایی ساختاری در فلسفه اسلامی/ گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ابوالفضل کیاشمشکی |۲۶۵|
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امکان گفت‌وگوی مشترک میان علامه طباطبایی و والتر ترنس استیس درباره مهم‌ترین چالش: واقع‌گرایی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ابوالفضل کیاشمشکی |۲۷۶|
 • اصول فلسفه و روش رئالیسم:متنی پایـه در حـوزه فلسفــه علــم / منصوره اولیایی |۲۸۱|
 • مسئله‌ مشاهده‌ناپذیرها؛ بررسی مسئله‌ مشاهده‌ناپذیرها بر اساس آراء علامه طباطبایی / مهــدی خلیلی |۲۸۶|
 • استقرای بدبینانه لائودن و نزاعی بر پایه تاریخ علم: رئالیسم علمی یا آنتی‌رئالیسم علمی؟ / محسن مقری |۲۹۳|
 • کاربرد فلسفه علم در حوزه معرفت دینی / گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضا حاجی ابراهیم |۳۰۵|
 • رئالیسـم عمقـی در مکتـب رئالیسـم انتقـادی باسـکار / علیرضا محمدی |۳۱۴|

پرونده: بازخوانی میراث حکمت عملی

 • جمهور و نخبگان؛ تحلیل فارابی از مناسبات جمهور و نخبگان در ملت / درس‎گفتارهای استاد پارسانیا(جلسه پنجم) |۳۲۳|

پرونده: تأملات

 • از «فرهنگی‌سازی توسعه» تا «توسعه ایدئولوژیک» / دکتر علی‌رضا شجاعی‌زند |۳۴۰|
 • علم دینی؛ مسئله یا شبه‌مسئله؟/ حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیر آقاجانلو |۳۴۶|

پرونده: کتاب و نشــــر

تازه های نشـــر

 • «انسـان‌کنش‌شنـاسی» به‌مثـابـه یک علم|۳۵۴|
 • تأملات فلسفـه سیـاسـی در ایران معاصــر|۳۶۰|
 • وجوه سیـاســــی در اسمـاء حسنــی|۳۶۲|

معرفی کتاب

 • خصوصی‌گرایی و جهانی‌گرایی در اندیشه اسلامی معاصر|۳۶۶|
 • دین و ایدئولوژی|۳۶۹|

معـرفـی پـایـان نامـه

 • بررسی انتقادی برساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی|۳۷۴|

پرونده: رصــــــد

 • فقـه نظام‌سـاز؛داریـم یا نـداریم؟ / مهدی نصیری |۳۸۱|
 • سخنی با مهدی نصیری / خنثی سازی حکومت اسلامی در دوران غیبت / رضا غلامی|۳۸۵|
 • عرصه را بر آزاداندیشی تنگ نکنید! / مهدی نصیری |۳۸۷|
 • تفکر هایدگری ـ فردیدی به تسلیم در برابر مدرنیته منجر می‌شود / رضـــا غلامی|۳۹۲|
 • ایده‌ای برای دفاع از فقه و نظام و نه تضعیف آن / مهدی نصیری |۳۹۷|
 • خدمات حکمت صدرایی به مکتب اهل بیت(ع)قابلیت فقه در نظام سازی / رضـــا غلامی |۴۰۵|
 • فقه واقع‌بین و نه خیال‌پرداز / مهدی نصیری |۴۱۳|
 • میوه خیال: اسلام حقیر و غرب شکست‌ناپذیر! / رضا غلامی |۴۲۳|
 • گزارشی از گردهمایی اساتید روان‌شناسی اسلامی / در چهارمین نشست منتخبی از اساتید برجسته علوم انسانی اسلامی|۴۳۰|

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 639 گرم