فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۱۳)

تومان۵,۰۰۰

فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا بالغ بر ۳۰۰ صفحه و با موضوع علوم انسانی منتشر شد؛ شماره جدید فصلنامه صدرا با مدیر مسئولی رضا غلامی و سردبیری ویژه این شماره دکتر عبدالمجید مبلغی تنظیم شده؛ عناوین و نویسندگان این شماره بدین ترتیب است:

 • در جستجوی تبارهای علوم انسانی اسلامی / عبدالمجید مبلغی
 • علوم انسانی تجربی و غیرتجربی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی
 • جریان‌شناسی بستر تاریخی علوم انسانی اسلامی / دکتر عبدالوهاب فراتی
 • نحوه تطور تاریخی اندیشه‌ها از علوم انسانی به علوم انسانی اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین حسن غفاری فر
 • تاریخ و رویکرد به علوم انسانی اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجعفر حسینیان
 • چند و چون گسترش علوم انسانی اسلامی در جامعه / حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی
 • علوم انسانی اسلامی به مثابه فرآورده‌ای تاریخی / دکتر سلیمان خاکبان
 • مطالعـه علـوم انســانی اسـلامی از منظر تاریخ تحولات ایران / حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد نوروزی
 • علـوم انسـانی و پارادایم‌های مسلط / حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین پوریانی
 • علوم انسانی اسلامی: مطالبه‌ای از جنس آگاهی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری
 • بسترشناسی تاریخی علوم انسانی اسلامی با مراجعه به مبحث اعتباریات علامه طباطبایی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدرضا شریعتمدار
 • معنای اسلامی‌سازی دانش روان‌شناسی  / حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شریفی‌نیا
 • امکان علم دینی تجربی / حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان
 • ظرف تاریخی طرح علوم انسانی اسلامی  / حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک
 • علم دینی در تاریخ اندیشه‌ها / دکتر مهدی قائمی
 • کلیات الگوی مفهومی تحول علوم انسانی اسلامی / حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالعلی رضایی
 • رویکردهای تاریخی در ارتباط با علوم انسانی اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی مصباح
 • جریان شناسی رویکردهای به علوم انسانی اسلامی در ایران / حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند
 • زمینه های تاریخی شکل گیری علوم انسانی  / دکتر محمد محمدرضایی
 • اجتهاد و زمینه های تاریخی رویکرد به علوم انسانی اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی معصومی
 • مبادی فلسفی مؤثر در تأسیس شاخه اجتماعی و سیاسی علوم انسانی اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی گرجیان
 • مروری بر زمینه های تاریخی رویکرد به روان شناسی اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد کاویانی
 • تعامل فکری آموزه تاریخ در مـواجهـه با علـوم انسـانی / حجت الاسلام والمسلمین دکترمسعود آذربایجانی
 • انسان شناسی کانون علوم انسانی اسلامی / دکتر کمال اکبری
 • جنبش های اسلامی به مثابه تبار علوم انسانی اسلامی / حسن عبدی پور
 • تاریخ علم دینی و نسبت آن با علوم انسانی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن غرویان
 • موقعیت علوم انسانی اسلامی / دکتر علیرضا زهیری
 • الگـوی اسـلامی ایـرانـی پیشـرفت به مثابه پلی میان نظر و عمل / دکتر محمدرضا بهمنی خدنگ
 • حرکت تهذیبی و تأسیسی در ایجاد علوم انسانی اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی
 • تعاضد منابع معرفت / حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد عالم زاده نوری
 • تئوری حکومت امام خمینی به مثابه مبنای علوم انسانی اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود ملکی راد
 • گسست تاریخی در تمدن اسلامی و معنای تأسیس علوم انسانی اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن خیری
 • علوم انسانی اسمائی مبنای نقد علوم انسانی معاصر / حجت الاسلام والمسلمین دکتر بهرام دلیر
 • مراجعه به تاریخ جهت احیای میراث فکری خویش/ دکتر مهدی محقق
 • میراث اسلامی و رواج تربیت دینی در ایران / حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن علی سلمانیان
 • ایده پردازی در باب اسلامی سازی حیات / آیت الله سیدحسین (جمال الدین) دین پرور
 • روایت دینی از زندگی در مراجعه به علوم انسانی اسلامی / حجت الاسلام المسلمین دکتر محسن مهاجرنیا
 • تبارشناسی علوم انسانی اسلامی  و توضیح تفاوت‌های آن با علوم انسانی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر ذبیح الله نعیمیان
 • استعداد تاریخی حوزه شیعه جهت رویکرد به علوم انسانی اسلامی / گفت وگو با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری
 • عملگرایی سازگار با دین و دین گـرایی سـازگـار با علـم  / گفت وگو با دکتر مهدی گلشنی
 • آسیب ها و موانع اسلامی سازی علوم انسانی / گفت وگو با دکتر سید صادق حقیقت
 • راه ها به علوم انسانی اسلامی /گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری
 • سنت های فکری اسلامی و بازاندیشی در علوم انسانی / گفت وگو با  دکتر علی شیــرخانی
 • فلسفه مشاء به مثابه ذخیره تاریخ ما برای رویکـرد به علـوم انسـانی اسلامی / گفت وگو با  دکتر مرتضی یوسفی راد
 • اقتراح درباره مدل تأسیسی درباره علم دینی / گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر منصور نصیری
 • خاستگاه تحول در علوم انسانی / گفت و گو با دکتر منصور طبیعی
 • لزوم درک کامل رسانه ی ملی از «علوم انسانی» و «علوم انسانی اسلامی» / گفت و گو با دکتر حسن بشیر
 • معرفی کتاب: در جستجوی علوم انسانی اسلامی / قاسم جعفرزاده
 • تببین نقش رسانه های جمعی در بسط گفتمان عمومی دگرگونی علوم انسانی اجتماعی / آرش جمالی
 • رسانه ای شدن علوم انسانی اجتماعی: آثار و پیامدها / مرتضی خواجوند سریوی، آرش جمالی

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 282 گرم