فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۱۱ و ۱۲)

تومان۵,۰۰۰

شماره پاییزه و زمستان فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا در ۴۵۰ صفحه با آثاری از اساتید و محققان برجسته حوزه و و دانشگاه منتشر شد. در شماره ۱۱ و ۱۲  این فصلنامه چهار پرونده پیش روی خوانندگان باز شده است:

پرونده نخست و اصلی: تمدن سازی نوین اسلامی

پرونده دوم: گزارش علمی دومین کنگره علوم انسانی اسلامی

پرونده سوم: گزارش علمی هم اندیشی بیروت

پرونده چهارم: قسمت پایانی مناظره مکتوب دکتر پایا و دکتر سوزنچی.

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 421 گرم