سیاست‌های ارزی پیشنهادی محققان اقتصاد اسلامی به دولت سیزدهم

تومان۱۲۰,۰۰۰

چهارمین نشست اساتید اقتصاد اسلامی با موضوع سیاست های ارزی، اسفند 1401 در خانه اندیشه ورزان برگزار شد.

دریافت صفحات ابتدایی کتاب