تحلیل نظری دولت یازدهم

تومان۴۰,۰۰۰

نویسنده: پرویز امینی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه به سفارش مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

چاپ اول: بهار ۱۳۹۳

طراح جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ

شمارگان:۲۰۰۰ جلد

شابک:ISBN 978-964-7867-27-6

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 124 گرم