ابن خلدون

تماس بگیرید

ترجمه و تدوین: دکتر کامیار صداقت ثمر حسینی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت چاپ: چاپ اول

سال نشر:۱۳۹۲

طراحی جلد: یوسف بهرخ

شمارگان: ۷۰۰ جلد

قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان

شابک: isbn:978-964-7867-24-5