حراج!

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد اول

تومان۴۲,۰۰۰

جلد اول: کمیسیون فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی و مدیریت تحول علوم انسانی

بخش اول، فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی

*عطاء الله رفیعی آتانی/ رهیافتى براى نظریه پردازى بنیادى در علوم انسانى بر اساس فلسفه اسلامى

*مهران رضایی، حسین هوشنگی، زهرا تبرائی/تحلیل مبادى غیرمعرفتى فعل در قالب رویکرد مدل هاى مفهومى (بر مبناى آراى صدرالمتألهین)

*سید محمد رضا تقوی / بررسى تفاوت هاى روش شناختى علم دینى و علم رایج

*رضا غلامی/ معنا، مبنا و پیشینۀ طبقه بندى علوم در تمدن اسلامى و ایده اى براى دست یابى به طبقه بندى جدید علوم سیاسى

*محمدهادی یعقوب نژاد/ هندسه علوم از نگاه علم شناسی«با تاکید بر علوم انسانی اسلامی»

*مالک شجاعی جشوقانی / از حکمت عملى تا ادراکات اعتبارى علامه طباطبایى(ره) و بنیادگذارى فلسفى علوم انسانى ـ اسلامى

*ایمان کاظمی مقدم/ پارادایم شبکه‌ای در رویکردی تطبیقی با پارادایم‌های رایج علوم انسانی

*شهلا باقری/ ملاحظات روش شناختى در دانش اجتماعى مسلمین (با تأکید بر رویکردهاى علم شناس ى ابن خلدون)

*سید محمدهادی گرامی، محمد نصراوی / کاربست «گفتمان‌کاوی تاریخی» در مطالعات تاریخ اندیشه: گفتمان «محمّد(ص)» پس از واقعه عاشورا به مثابه یک نمونه

بخش دوم: مدیریت تحول علوم انسانی

*عبدالحسین خسروپناه/علوم انسانی: چیستی، ساحت ها و فرایندهای تحول در آن

*علی اصغر خندان/طراحی ارکان و شاخص های کمی برای علوم انسانی اسلامی مبتنی بر تقریر غایت گرایانه ی استاد مطهری از علم دینی و بررسی تاثیر آن در تحول علوم انسانی
*محمود حکمت نیا/تغییر و ساخت و تفکیک آن از شناخت به عنوان راهبرد تحقق علوم انسانی اسلامی

*غلامرضا گودرزی/ اولویت بندی الزامات مدیریت تحول علوم انسانی مبتنی بر مدیریت راهبردی اسلامی و ایرانی

*سیدامیر سخاوتیان، محمد باقر عباسی/مدیریت تحولات علوم انسانی در آرا و اندیشه های امام خامنه ای(حفظه  الله)

*محمدحسین گلکار/مدل سازی سیستمی دینی مهم ترین مؤلفه اسلامی سازی علوم انسانی

*عبدالصمد عالی نژاد/الگویی از اسلامی سازی علوم دیدگاه شناسی قرآن کریم در دانش آینده پژوهی

*مهدی کاکایی/گزارشی از یک روش آزمایش شده در تحول علوم

موجود در انبار

توضیحات تکمیلی

وزن 708 g