تخفیف!

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد هفتم

قیمت اصلی تومان۸۲,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۱,۰۰۰ است.

جلد هفتم: کمیسیون هنر و معماری اسلامی

*یحیی نوریان، مجتبی انصاری، محمدجواد مهدوی نژاد /الگوی بازتعریف متون تاریخ هنر (بازتعریف محتوای متون آموزشی با رویکرد اسلامی)(مشاهده مقاله)

*محمدجواد مهدوی نژاد، شیما کشوری فرد/نسبت اندیشه اسلامی و خلق آثار فاخر در معماری معاصر ایران(مشاهده مقاله)

*منصور مهرنگار، سید حسن سلطانی، راضیه چیتی/بررسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی حروف نگاری در مُهر با ذکر « لا اِلهَ الّا الله المَلِکُ الحَق المُبین…»(مشاهده مقاله)

*عبدالرضا پاکشیر، سپیده برزگر/مبانی احقاق حقوق شهروندی در نهج البلاغه(مشاهده مقاله)

*محمدباقر خسروی، معین آقایی مهر، محمد خیاط زنجانی/مطالعه تطبیقی اندیشه های شیخ اشراق و معماری شیوه اصفهانی

*مجید قدمی، مائده پورفتح اله/زیبایی و زیبایی شناسی در هندسه معرفتی قرآن مجید

*خسرو دانشجو، ثریا رستمی، محسن رستمی، غزاله فتوحی/نقد الگوهای حاکم بر مفهوم معماری توسعه یافته در کشورهای اسلامی

*امیر مسعود دباغ/بازتاب اندیشه های نشانه شناسی در خوانش معماری مساجد معاصر تهران

* علی اکبر تقوایی، هادی رضایی راد/ارزیابی و سنجش عدالت فضایی در ارائه‌ی خدمات شهری در شهرهای اسلامی با استفاده از روشFA  (مورد پژوهشی: شهر سبزوار)

*سعید خواجه افضلی، محمدجعفر یوسفیان کناری/«نوع ادبی» و چالش اقتباس نمایشی در یک روایت اسلامی (شرحی بر جلوه های روایی حکایات «فرج بعد از شدّات» و جایگاه آن در تاریخ ادبیات عرب)

*یحیی نوریان، محمدجواد مهدوی نژاد/بازتعریف محتوای متون تاریخ هنر بر اساس آموزه های اسلامی

*آریو ناصریــــان/شهر ایرانی ـ اسلامی به مثابه متن؛ مبانی تاریخی ـ نظری ایجاد الگویی برای خوانش جامعه شناسانه شهر و اجزای آن

*فرزانه فرشیدنیک، رضا افهمی، مجتبی انصاری/بررسی فرایند خلق معانی و بیانِ مضامین عرفانی در شهر اسلامی نمونه موردی: اصفهان عصر صفوی

*حسین سلطان زاده/دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان مسلمان درباره شهــر آرمـانـی

*اصغر فهیمی فر/مطالعه تلویزیون از منظر زیبایی شناسی

*محمدرضا لیلیان، محمدجواد مهدوی نژاد، حمیدرضا صارمی/بررسی چگونگی نفی فردیت در آثار معماری اسلامی دوران قاجار (براساس میزان ظهور اسامی معماران و سازندگان بر روی ابنیه)

*علی اکبر تقوایی، غزاله فتوحی، محسن رستمی/نقش نشانه های شهری و نمادها در تقویت هویّات ایرانی ـ اسلامی در شهرسازی معاصر

*مهدیه عابدی، نسیم خانلو، الهام رضوی، سید امیر سامان اوالی /بازشناخت شهرسازی مکتب اصفهان بر پایه نظامات حکمی هنر اسلامی

* امیرحسن ندایی/ زمان و مکان قدسی در هنر عاشورایی

*حمیدرضا صارمی/تحلیل پیدایش شهر امن از منظر اسلام

*سیما بستانی، مهدی حقیقت بین/جایگاه حس تعلق در شهر اسلامی ـ ایرانی با تأکید بر محلّه

*محمدجواد مهدوی نژاد، الهه ایمـــانی/مقایسه تطبیقی نظریه های شاخص در تعریف چیستی هنر اسلامی

*حمیدرضا عظمتی، سعید نوروزیان ملکی، سمیه پورباقر/الگوی اسلامی آموزش و مفهوم رضایتمندی در طراحی معماری مدارس ایرانی

*سارا بهمنی کازرونی، محمدرضا پورجعفر/ تجلی فرهنگ در فضاهای معماری ایرانی ـ اسلامی با تأکید بر سلسله مراتب فضایی مجموعه زندیه شیراز

*محمدجواد مهدوی نژاد، سیما رضائی آشتیانی/رویکرد حکمی به تعریف چیستی هنر اسلامی

*سید غلامرضا اسلامی، اعظم اصلانی سنجدری، فاطمه بلاش/ عملکرد انجمن علمی هنر اسلامی ایران مبتنی بر مدل توسعه درون زا

*حامد بیتی، سیامند پناهی/نقش مساجد محله ای بر رفتار شهروندان

*سیده حمیده شعبانی، سید ابراهیم حسینی، ندا بلائیان، عزاله عباسیان /نقش ادبیات و حکمت اسلامی درتکامل صور معماری و شهرسازی ایران

*امیررضا خاوریان گرمسیر، مهدی علیان،محمدرضا رضایی،رامین چراغی/سرزندگی شهر اسلامی در راستای مدیریت پایدار شهری

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 997 گرم