مبانی تحول علوم انسانی با رویکرد قرآنی

تومان۱۱۰,۰۰۰

در محتوای این کتاب سعی بر این است بر محور اندیشه قرآنی تحلیل متفاوتی از مبانی انسان شناسی و هویت علم ارائه شود تا بتوان بر اساس آن باب تازه ای را در تحول علوم انسانی گشود و از هویت دیگری دراین علوم سخن گفت.
آنچه در این اثر خودنمایی می کند نگاه انتقادی به علوم انسانی مدرن و ارائه دلالت های تحول برای تأسیس علوم انسانی نوین است.

کتاب دارای پنج فصل میباشد:

فصل اول: سیر تکوینی علوم انسانی

فصل دوم: مبانی انسان‌شناسی علم از منظر قرآن و اومانیسم

فصل سوم: هویت علوم انسانی

فصل چهارم:دلالت‌های تحولی علوم انسانی با رویکرد قرآنی

فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موجود

توضیحات تکمیلی

ابعاد 21 × 14 × 1 سانتیمتر