تخفیف!

مبانی تحول علوم انسانی با رویکرد قرآنی

قیمت اصلی تومان۱۶۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴۴,۰۰۰ است.

در محتوای این کتاب سعی بر این است بر محور اندیشه قرآنی تحلیل متفاوتی از مبانی انسان شناسی و هویت علم ارائه شود تا بتوان بر اساس آن باب تازه ای را در تحول علوم انسانی گشود و از هویت دیگری دراین علوم سخن گفت.
آنچه در این اثر خودنمایی می کند نگاه انتقادی به علوم انسانی مدرن و ارائه دلالت های تحول برای تأسیس علوم انسانی نوین است.

کتاب دارای پنج فصل میباشد:

فصل اول: سیر تکوینی علوم انسانی

فصل دوم: مبانی انسان‌شناسی علم از منظر قرآن و اومانیسم

فصل سوم: هویت علوم انسانی

فصل چهارم:دلالت‌های تحولی علوم انسانی با رویکرد قرآنی

فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موجود

توضیحات تکمیلی

ابعاد 21 × 14 × 1 سانتیمتر