فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۱۰)

تومان۵,۰۰۰

شماره‌ی دهم فصلنامه پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی (صدرا) منتشر و در معرض دسترس مخاطبان قرار گرفت. مدیرمسئولی این نشریه را حجه‌الاسلام رضا غلامی برعهده دارند. محور این شماره از فصلنامه موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عدالت می باشد و در آن تنوعی از نوشتارها و گفتارهای اساتید،صاحبنظران و محققان در قالب مصاحبه، مقاله، سخنرانی و یادداشت گردآوری و به خوانندگان عرضه شده است. مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا در این شماره بر آن بوده تا با توجه به اهمیت حیاتی موضوع الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، از تراوش های فکری و علمی اهل نظر و اندیشه برای ترسیم چیستی، چرایی و چگونگی موضوع و ضرورت حرکت های جدی تر در این مسیر بهره‌گیری نماید.

در بخشی از سرمقاله این شماره چنین آمده است:

«در نظریه‌ی اسلامی پیشرفت، اساس حرکت و جهت حرکت شناخته می‌شود اما پایان آن را تاکنون هیچ جامعه‌ای تجربه نکرده است زیرا فرد و جامعه نه تنها به حقارتی که در مبانی غربی تصویر می‌کنند نیست بلکه در فرایند پیشرفت به سمت کمال بی‌نهایت برای تحقق همه‌ی ابعاد وجودی انسان در حال یک «شدن» مستمر است. بنابراین هرگامِ کمالی در روند جاری پیشرفت نسبت به مرحله‌ی ماقبل خود مقصد خواهد بود و پله ای نسبت به مابعد خود. در واقع پیشرفت اسلامی به معنای گسترش و تعالی همه‌ی ابعاد وجودی انسان است …»

در این شماره گفتارها و نوشتارهایی از آیت‌الله جوادی آملی، حجه‌الاسلام دکتر خسروپناه، حجه‌الاسلام دکتر محمدجواد جاوید، دکتر رجایی‌نیا، دکتر توحیدی نیا، دکتر مسعود پورفرد، دکتر مسلم باقری، دکتر محمد جلیلی، دکتر موسی احمدی، حجه الاسلام سیدعباس موسویان، دکتر عطاءا… رفیعی آتانی، دکتر وحید خاشعی، دکتر رجب اکبرزاده، دکتر فرزاد رستمی، دکتر مسعود کریمی، دکتر مجتبی جاویدی، دکتر امیر سیاهپوش، محمدرضا معتضدیان، و… برای فرهیختگان و دغدغه‌مندان به موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عدالت فراهم گردیده است.

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 385 گرم