فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۶ و۷)

تومان۵,۰۰۰

شماره ششم و هفتم فصلنامه پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی (صدرا) با مدیرمسئولی حجه‌الاسلام رضا غلامی منتشر گردید. محور اصلی این دوشماره، موضوع آمریکا و جنبش وال‌استریت است که مجموعه متنوعی از مطالب و اندیشه‌های اساتید،صاحبنظران و محققان غربی، آمریکایی و ایرانی در قالب میزگرد، مصاحبه، مقاله، سخنرانی، یادداشت و معرفی کتاب در آن به چشم می خورد. در این شماره، صاحبان فکر و قلم از منظرهای گوناگون کوشیده‌اند به تبیین و واکاوی ماهیت نظام سرمایه‌داری، نقادی مبانی حاکم بر آن، واکاوی علل شکل گیری بحران‌های گاه‌به‌گاه در آمریکا، عوامل شکل گیری جنبش تسخیر وال‌استریت و پیامدهای آن، آینده‌ی جنبش مذکور، نحوه‌ِ عملکرد دولت آمریکا و نظام سرمایه‌داری و همچنین غول‌های رسانه‌ای غرب در مواجهه با جنبش تسخیر وال‌استریت بپردازند.

در بخشی از سرمقاله این دوشماره از فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا آمده است: «… بازخوانی پرونده جنبش ضدوال‌استریت این ضرورت را به ما گوشزد می‌کند که در وضعیت مطالعات آمریکاشناسی در ایران تجدیدنظرهای جدی باید صورت پذیرد. جالب است که برخی از اندیشمندان غیر متعصب غربی نیز به این باور رسیده‌اند که هژمونی آمریکا شکسته شده و صدای تَرَک‌های نظام سرمایه‌داری به گوش می‌رسد اما برخی از دولت‌مردان و برخی از به اصلاح صاحبنظران مسائل آمریکا در داخل کشور همچنان آمریکا را با ثُبات‌ترین و قدرتمندترین کشور جهان می‌دانند که تا سال ۲۰۵۰ نیز برنامه دارد. شاید این تعبیر که جنبش تسخیر وال استریت یک قیام پانزده خرداد در آمریکا بود که اگرچه به ظاهر فروکش کرده اما قطعاً در سال‌های آتی با قدرت اجتماعی بیشتری ظهور خواهد کرد تعبیر بی‌ربطی نباشد. به اعتقاد مارگارت فلاورز جنبش تسخیر وال‌استریت تأثیرات عمیق فراوانی داشته و با توجه به ادامه روند کاهش بودجه و ریاضت‌های اقتصادی در آمریکا، موج دیگری از این جنبش‌ها در آینده نزدیک دوباره شکل خواهد گرفت»

در این دو شماره گفتارها و نوشتارهایی از دکتر محسن رضایی، دکتر الیاس نادران، دکتر حسین راغفر، دکتر ابراهیم متقی، دکتر عباس ملکی، دکتر فواد ایزدی، دکتر حسن حسینی، دکتر هادی آجیلی، حسن عابدینی، حجه‌الاسلام رضا غلامی،  نوام چامسکی، مارگارت فلاورز، ویلیام گاردنر، هدر گاوتنی ، هنری جیروکس، سارا کرتن، مایکل پارتنی و… برای فرهیختگان و دغدغه‌مندان به موضوع آمریکاشناسی و همچنین جنبش های اجتماعی به طور عام و جنبش تسخیر وال‌استرین به طور خاص فراهم گردیده است.

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 346 گرم