فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۱۶)

تومان۸,۰۰۰

فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و سردبیری دکتر مسعود معینی پور  ۳۳۲ صفحه منتشر شد.

فهرست مطالب از این قرار است:

پرونده: علوم اجتماعی اسلامی

سنخ‌بندی دیدگاه‌های موافق با ایده جامعه‌شناسی اسلامی در ایران پس از انقلاب
/ صدیقه رمضانی تمیجانی | ۱۲
بررسی و نقد دلایل اصلی تفاسیر تجددی از مقدمه ابن خلدون/ علی رضا مومن آرانی | ۲۷
تفاوت های بنیادین رویکردها به جامعه شناسی/ گفت‌وگوی مکتوب با قاسم ابراهیمی پور | ۳۰
عدم تحقق علوم اجتماعی اسلامی، بدون فـرض سـوژه بـازاندیش اسلامی
/ گفت وگو با دکتر محمد تقی کرمی قهی | ۳۵
مبادی انسان شناسانه علوم اجتماعی/ سجاد صفار هرندی  | ۴۶
بررسی سه رویکرد پیرامون علم اجتماعی اسلامی در یک پایان نامه دانشجویی
/ هادی راه چمندی | ۵۲
ملازمه جامعـه شنـاسی اسلامی با جامعه شناسی موجود؟! /گفت وگو با دکتر اردشیر انتظاری | ۵۷
ابطال دلایل امتناع «جامعه شنــاسی اسلامـــی»/ مهدی جمشیدی | ۶۶
جامعه شناسی یا جامعه شناسی ها
/ مناظره مکتوب دکتر علیرضا شجاعی‌زند و دکتر حسن محدثی | ۷۹
امکان جامعه‌شناسی اسلامی/ مجید کافی | ۱۰۲
از جامعه‌شناسی اسلامی تا جامعـه شنـاسـی مسلمـانـی
/ گفت وگو با دکتر غلامرضا جمشیدی ها | ۱۰۷
جامعه شناسی مردم مدار انقلابی/ دکتر شهلا باقری | ۱۱۴
مرور انتقادی نسبت گرایی شرقی ـ غربی/ دکترحامد حاجی حیدری | ۱۱۶
جامعه شناسی اسلامی و سکولار/ دکتر سید سعید زاهد زاهدانی | ۱۲۳
جامعه شناسی مکتب محور / گفت وگو با دکتر علی ربانی خوراسگانی | ۱۲۷
تأملی درباره سه جهان: جامعه، پلیس، مدینه/ محمدحسین بادامچی | ۱۳۵
پرسش از نسبت «علوم اجتماعی اسلامی» و «انقلاب اسـلامـی»/ مجتبی نامخواه | ۱۴۰
تأملی در علم اجتماعی دینی/ گفت وگوی مکتوب با دکتر سید حسین شرف الدین | ۱۴۶

پرونده: موضوع شناسی فقهی
ماهیت شناسی فقه اجتماعی/ حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی | ۱۵۴
فقه و نظام های اجتماعی/ حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی مشکانی سبزواری | ۱۵۸
مناسبات فقه و سیاست در مکتب نجف در قرون سیزدهم و چهاردهم
/ حجت الاسلام والمسلمین احمد رهدار | ۱۷۰
فقه، هدایت و سرپرستی می کند، نه فقط تأیید و نظارت
/ گفت وگو باحجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند | ۱۷۵
فقه بدون اسلامی شدن علوم انسانی، جهانی نمی‌شود/ آیت الله حائری شیرازی |۱۸۴
نسبت روش اجتهاد شیعی با روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
/ عبدالله اسدی | ۱۹۰
وضعیت علوم انسانی در حوزه های شیعی/ گفت وگو با آیت الله فاضل المالکی | ۱۹۳

پرونده: اسلامی سازی معرفت
جهان عرب ایدئولوژی زده است!/ گفت وگو با دکتر ادریس هانی | ۱۹۹
بررسی زمینه‌های تاریخی اسلامی‌سـازی معـرفت در مصـر/ دکتر محمدرضا قائمی نیک | ۲۰۷
اسلامی کردن معرفت؛ دیروز و امروز/ طه جابرالعلوانی | ۲۱۰
روش شناسی اسلامی سازی علوم اجتماعی/ ابراهیم عبدالرحمن رجب | ۲۲۴
جهان اسلام و بومی سازی علوم انسانی؛ تجربه ترکیه/ دکتر رسول نوروزی فیروز | ۲۳۴
درآمدی بر تطورات علوم انسانی در جهان اسلام با نگاهی به طبقه‌بندی علوم
/ حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی موسوی | ۲۴۰

پرونده: تأمـــلات
اقتضائات روش در علوم انسانی/ دکتر محمد تقی ایمان | ۲۵۳
درآمدی بر روش شناسی مواجهه با قران کریم  در تولید علوم انسانی/ رضا لکزایی | ۲۵۶
تأملاتی در تولید علوم انسانی اسلامی «روش و تأدیب»/ میثم واثقی | ۲۶۳
آسیب شناسی فرایند تحول علوم انسانی در ایران/  گفت وگو با دکترسعید زیباکلام | ۲۶۹
مقاومت سیاستی دانشگاه/ سینا کلهر | ۲۷۹
چشم‌انداز دانش مدیریت اسلامی در کشور
/ در گفت وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ولی‌الله نقی‌پورفر و دکتر غلامرضا گودرزی | ۲۸۱
آسیب‌شناسی رویکرد حوزویان به علوم انسانی اسلامی/ میثم مهدیار | ۲۸۷
آسیب شناسی تحول در علم اقتصاد/ گفت وگو با دکتر مسعود درخشان | ۲۹۵
برای عبور از وضعیت کنونی باید اقدامی جهادی صورت داد
/ میزگرد علمی با حضوردکتر حسن بنیانیان و دکتر محمدهادی همایون | ۳۰۰

پرونده: رصـــد
همۀ اجزاء و ساختارهای خرد جامعه باید نگاه تمدنی داشته باشند
/ گزارشی از مراسم افتتاحیه هفته تمدن نوین اسلامی | ۳۱۲
عصر تجدد، عصر عسرت است/ گزارشی از مناظره «مسئله تجدد در ایران» | ۳۱۶
فلسفه نباشد، صلاح کار از دست می رود
/ گزارشی از مناظره «وضعیت فلسفه در دانشگاه» | ۳۲۱
انجماد و انسداد فلسفه اسلامی امروز، دو ویژگی که موجب فراغ و مهجوریت آن شده است
/ گزارشی از مناظره «وضعیت فلسفه در ایران» | ۳۲۵
موضوع تمدن نوین اسلامی باید به خواست عمومی جامعه بدل شود
/  گزارشی از برگزاری مراسم اختتامیه هفته تمدن نوین اسلامی | ۳۲۷

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 305 گرم