فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

هفتمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

تومان۲۰,۰۰۰
فهرست مطالب این شماره از این قرار است: آرامش زن در خانواده: مطالعه موردی زنان میانسال و متأهل شیراز/ سیدسعید
بستن

ششمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

تومان۲۰,۰۰۰
فهرست مطالب این شماره از این قرار است: مدل استراتژیک عدالت اجتماعی و فضایی در شهر آرمانی اسلام/ بهزاد عمران
بستن

پنجمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

تومان۱۵,۰۰۰
  • فهرست مطالب این شماره از این قرار است: شاخصه سازی کیفیت مسکن ارزان قیمت با نگرش اسلامی/ مهدی حمزه نژاد، پریسا محمد صادقی
  • طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی (با محوریت نامه‌ها و خطبه‌های نهج البلاغه) /یحیی میار ، حسین‌علی رمضانی
  • تحلیل رابطۀ میان نظر و عمل براساس مبانی حکمت صدراییبا نگاهی به عوامل گسست نظر و عمل/حسن عبدی
  • ‎ نقش سواد فرهنگی در تحول علوم انسانی اسلامی/محسن فرمهینی فراهانی
  • مرور ادبیات مطالعات سبک زندگی در آثار برخی متفکران مسلمان/سیدمحمدتقی موسوی ‎فر
  • درآمدی بر وظایف روابط عمومی از منظر قرآن کریم/روح الله داوری،عباس مصلایی‌ پور یزدی

مصباح‌الهدی باقری (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، علی رضاییان (استاد دانشگاه شهید بهشتی)، عطاء الله رفیعی آتانی (استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران)، سید احمد رهنمایی (دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره))، سید سعید زاهد زاهدانی (دانشیار دانشگاه شیراز)، علیرضا علی‌احمدی (استاد دانشگاه علم و صنعت)،محسن فرمهینی فراهانی (دانشیار دانشگاه شاهد)، غلامرضا گودرزی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، میثم لطیفی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، محمدعلی متفکر آزاد (استاد دانشگاه تبریز)، محمد نعمتی (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، عبدالحمید نقره‌کار (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران).اعضای تحریریه‌ی این فصلنامه هستند.

فصلنامه بین رشته‌ای تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی در چارچوب رسالت‌های کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر می‌شود. این فصلنامه از همه‌ی صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران دعوت کرده است تا برای تحقق این منظور نتایج تحقیقات خود را در اختیار فصلنامه قرار دهند.

بستن

چهارمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

تومان۱۵,۰۰۰

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • رابطۀ نگرش دینی، مهارت های ارتباط بین فردی با تاب آوری در سربازان/سعید سالاری مقدم، محمدرضا احمدی، علیرضا رنجبر، محمد سعید نصر اصفهانی • پدیدارشناسی گونه های دین داری دانشجویان/ صابر جعفری کافی آباد (نویسنده مسئول)، محمد سید غراب • اعتبار یابی و رواسازی آزمون جهت گیری مذهبی در دانش آموزان دبیرستانی/حمید مهدی زاده، حسن تقیان، مسعود آذربایجانی • نقش آموزه های فقهی در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسامی ایران/ نجف لکزایی، محمدعلی همدانی • مسئولیت حقوقی دولت و رویکرد دین در پزشکی بازساختی/ محمدجواد جاوید • ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه اولیه سامت هیجانی بر اساس منابع اسامی/ احمد تمسکی، محمود اصفهانیان

مصباح‌الهدی باقری (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، علی رضاییان (استاد دانشگاه شهید بهشتی)، عطاء الله رفیعی آتانی (استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران)، سید احمد رهنمایی (دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره))، سید سعید زاهد زاهدانی (دانشیار دانشگاه شیراز)، علیرضا علی‌احمدی (استاد دانشگاه علم و صنعت)،محسن فرمهینی فراهانی (دانشیار دانشگاه شاهد)، غلامرضا گودرزی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، میثم لطیفی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، محمدعلی متفکر آزاد (استاد دانشگاه تبریز)، محمد نعمتی (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، عبدالحمید نقره‌کار (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران).اعضای تحریریه‌ی این فصلنامه هستند.

فصلنامه بین رشته‌ای تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی در چارچوب رسالت‌های کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر می‌شود. این فصلنامه از همه‌ی صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران دعوت کرده است تا برای تحقق این منظور نتایج تحقیقات خود را در اختیار فصلنامه قرار دهند.

بستن

سومین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

تومان۱۰,۰۰۰

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • مدل امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی پروتکل درمانی بر اساس آن / مبین صالحی (نویسنده مسئول)، عباس پسندیده، مسعود جان بزرگی، سیدکاظم رسول زاده طباطبائی • جایگاه «انگاره پژوهی»در اندیشه اجتماعی حوزوی (جر یان شناسی اسلامی سازی علوم انسانی در تحقیقات اجتماعی حوزه علمیه قم / غلام حیدر کوشا • بازتعریف مفهوم سبک زندگی بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبائی / مسعود کریمی بیرانوند • رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی، رضایت از زندگی و افسردگی در زنان خانه دار شهر اصفهانمهدی شریفیرنانی، محمدرضا احمدی • تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه های اسلامی / نیکو دیالمه، مرضیه دهقانی، سکینه خوش صفت (نویسنده مسئول)  • بررسی و مقایسه صکوک انتفاعی با قراردادهای تأمین مالی مشابه در اقتصاد متعارف / زانا مظفری، محمدعلی متفکرآزاد (نویسنده مسئول)، سید مهدی موسویان، خاطره علیلو

مصباح‌الهدی باقری (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، علی رضاییان (استاد دانشگاه شهید بهشتی)، عطاء الله رفیعی آتانی (استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران)، سید احمد رهنمایی (دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره))، سید سعید زاهد زاهدانی (دانشیار دانشگاه شیراز)، علیرضا علی‌احمدی (استاد دانشگاه علم و صنعت)، محسن فرمهینی فراهانی (دانشیار دانشگاه شاهد)،غلامرضا گودرزی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، میثم لطیفی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، محمدعلی متفکر آزاد (استاد دانشگاه تبریز)، محمد نعمتی (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، عبدالحمید نقره‌کار (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران).اعضای تحریریه‌ی این فصلنامه هستند.

فصلنامه بین رشته‌ای تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی در چارچوب رسالت‌های کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر می‌شود. این فصلنامه از همه‌ی صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران دعوت کرده است تا برای تحقق این منظور نتایج تحقیقات خود را در اختیار فصلنامه قرار دهند.

بستن

دومین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

تومان۱۰,۰۰۰

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • چالش امنیتی فرقه گرایی در نظام ولایی /هادی معصومی زارع؛ •رویکرد مسجد محوری در تأسیس شبکه های اجتماعی اسلامی / رضا رضایی تبار؛ • مدل رابطه رفتاری زوجین با رویکرد اسلامی/ عاطفه حیرت،مریم الساداتفاتحی زاده، سید احمد احمدی، فاطمه بهرامی، عذرا اعتمادی؛ • ویژگی های شخصیتی(روان آزرده گرایی،پرخاشگری و برون گرایی)پیش بینی کننده تصویر خدا/ مریم چترایی،نگار کریمیان؛ • مؤلفه های مشارکت حوزه علمیه و آموزش و پرورش به منظور بسترسازی در توسعه علوم انسانی اسلامی/ محمد حسن حسنی شلمانی؛ • بررسی اثر بخشی گروه درمانی معنوی -مذهبی با تأکیدبر آموزه های اسلام برکاهش اضطراب فراگیر دانشجویان / سمیه کوپانی،سید محمد رضا تقوی؛

• بررسی رابطه دلبستگی به خدا ،صبر و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تهران/ باقر غباری بناب، فاطمه نصرتی، محمد رضا بزرگی؛

مصباح‌الهدی باقری (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، علی رضاییان (استاد دانشگاه شهید بهشتی)، عطاء الله رفیعی آتانی (استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران)، سید احمد رهنمایی (دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره))، سید سعید زاهد زاهدانی (دانشیار دانشگاه شیراز)، علیرضا علی‌احمدی (استاد دانشگاه علم و صنعت)، محسن فرمهینی فراهانی (دانشیار دانشگاه شاهد)غلامرضا گودرزی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، میثم لطیفی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، محمدعلی متفکر آزاد (استاد دانشگاه تبریز)، محمد نعمتی (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، عبدالحمید نقره‌کار (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران).اعضای تحریریه‌ی این فصلنامه هستند.

فصلنامه بین رشته‌ای تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی در چارچوب رسالت‌های کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر می‌شود. این فصلنامه از همه‌ی صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران دعوت کرده است تا برای تحقق این منظور نتایج تحقیقات خود را در اختیار فصلنامه قرار دهند.

بستن

اولین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

تومان۱۰,۰۰۰

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • بررسی رابطه اضطراب مرگ با جهت گیری دینی در میان دانشجویان مسلمان ایرانی /ناصر آقا بابایی، فرامرز سهرابی ،حسین اسکندری ،احمد برجعلی ،نور علی فخری؛ • ساخت و اعتبار یابی آزمون اولیه مهارتحل مسئلهبراساس منابع اسلامی / جعفر علی گلی فیروزجائی ،محمد رضا احمدی ،رحیم میر دریکگوندی؛ • مختصات خانواده اسلامی (قرآنی)در رویکرد (فلسفی) رئالیسم / رضا نظریان؛ • ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته ای در شرایط مقابله به مثل/ احمد احسانی فر؛ • رابطه کارآمدی خانواده اسلامی با بهزیستی روانی در دانشجویان و طلاب قم/ جعفر هوشیاری ،محمد مهدی صفورایی پاریزی؛ • بررسی رابطه کیفیت دلبستگی والدین و دلبستگی به خدا با تاب آوری در دختران/ باقر باغری بناب،فاطمه نصرتی،شیریننوفرستی؛

مصباح‌الهدی باقری (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، علی رضاییان (استاد دانشگاه شهید بهشتی)، عطاء الله رفیعی آتانی (استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران)، سید احمد رهنمایی (دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره))، سید سعید زاهد زاهدانی (دانشیار دانشگاه شیراز)، علیرضا علی‌احمدی (استاد دانشگاه علم و صنعت)،محسن فرمهینی فراهانی (دانشیار دانشگاه شاهد)، غلامرضا گودرزی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، میثم لطیفی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، محمدعلی متفکر آزاد (استاد دانشگاه تبریز)، محمد نعمتی (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، عبدالحمید نقره‌کار (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران).اعضای تحریریه‌ی این فصلنامه هستند.

فصلنامه بین رشته‌ای تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی در چارچوب رسالت‌های کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر می‌شود. این فصلنامه از همه‌ی صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران دعوت کرده است تا برای تحقق این منظور نتایج تحقیقات خود را در اختیار فصلنامه قرار دهند.