کتاب درسنامه اقتصاد مقاومتی منتشر شد

کتاب اقتصاد مقاومتی به قلم احمدعلی یوسفی با همکاری مجتبی غفاری و ساجد صمدی قربانی در قطع رقعی در قالب 384 صفحه به زینت طبع صفحه آرایی و...

ادامه مطلب