مشاهده همه 6 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
-26%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد چهارم

تومان۷۲,۰۰۰
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد چهارم کمیسیون تخصصی راهبردها تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول
-26%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد پنجم

تومان۵۸,۰۰۰
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد پنجم کمیسیون تخصصی ابعاد و شاخص ها تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول
-26%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد سوم

تومان۴۸,۰۰۰
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد سوم کمیسیون تخصصی مبانی و روش تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول
-25%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد اول

تومان۴۷,۰۰۰
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد اول کمیسیون تخصصی مفهوم و ماهیت تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول
-26%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد دوم

تومان۴۶,۰۰۰
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلددوم کمیسیون تخصصی پیشینه و نقد تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول
-26%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد ششم

تومان۳۹,۰۰۰
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلدششم کمیسیون تخصصی مطالعات کاربردی تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول