نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
-26%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد چهارم

تومان97,000 تومان72,000
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد چهارم کمیسیون تخصصی راهبردها تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول
-26%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد پنجم

تومان78,000 تومان58,000
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد پنجم کمیسیون تخصصی ابعاد و شاخص ها تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول
-26%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد سوم

تومان65,000 تومان48,000
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد سوم کمیسیون تخصصی مبانی و روش تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول
-25%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد اول

تومان63,000 تومان47,000
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد اول کمیسیون تخصصی مفهوم و ماهیت تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول
-26%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد دوم

تومان62,000 تومان46,000
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلددوم کمیسیون تخصصی پیشینه و نقد تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول
-26%
بستن

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد ششم

تومان53,000 تومان39,000
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلدششم کمیسیون تخصصی مطالعات کاربردی تألیف: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش ناشر: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ ویراستاری: باقر صبوری حبیب الله مهرجو نوبت و سال انتشار: اول