نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد سوم

تومان48,000
مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد سوم: ظرفیتهای موجود برای تمدن سازی نوین اسلامی نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه طراح جلد: سید ایمان نوری نجفی نوبت چاپ و سال نشر: نخست، زمستان1396
بستن

مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد چهارم

تومان40,000
مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد چهارم: مطالعات تمدنی و علوم مرتبط با تمدن نوین اسلامی نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه طراح جلد: سید ایمان نوری نجفی نوبت چاپ و سال نشر: نخست، زمستان1396
بستن

مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد اول

تومان37,000
مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد اول: ماهیت، مبانی و مؤلفه های تمدن نوین اسلامی نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه طراح جلد: سید ایمان نوری نجفی نوبت چاپ و سال نشر: نخست، زمستان1396
بستن

مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد پنجم

تومان36,000
مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد پنجم: مطالعات آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه طراح جلد: سید ایمان نوری نجفی نوبت چاپ و سال نشر: نخست، زمستان1396
بستن

مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد دوم

تومان34,500
مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد دوم: تاریخچه، عوامل و الزامات تکوین نوین اسلامی نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه طراح جلد: سید ایمان نوری نجفی نوبت چاپ و سال نشر: نخست، زمستان1396 جلد دوم: تاریخچه، عوامل و الزامات تکوین نوین اسلامی نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه طراح جلد: سید ایمان نوری نجفی نوبت چاپ و سال نشر: نخست، زمستان1396